top of page
Cherry Blossoms in Japan

GDPR 

Tarkemmat tiedot GDPR:stä löydät osoitteesta  https://gdpr.eu/

Rekisteröidyn nimen tietosuojalausunto

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterin rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan siitä selkeästi rekisterin rekisteröidyille. Tämä lausunto täyttää tämän ilmoitusvelvollisuuden.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi AYMirai Oy
Yhteystiedot:
 
Osoite Hirvensarvi 18
Postinumero, kaupunki 90540, Oulu


Yhteystiedot henkilötietotiedostoja koskevissa asioissa
AYMirai Oy
Hirvensarvi 18
FI- 90540, Oulu
+358 404859888
yoko.keranen@aymirai.com

Rekisteröidyt

Asiakkaat

Henkilötietojen käyttötarkoitus

   Henkilötietoja käsitellään olemassa olevan asiakassuhteen perusteella
   Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty luettelo potentiaalisista asiakkaista ja lomakkeella on ollut suostumus markkinointiin)


Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus    
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin, joita ovat:
   Asiakassuhteen hallinta 
   Palveluista tiedottaminen 

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 


Yhteystiedot
•   Nimi
•   Osoite
•   Sähköposti
•   Puhelinnumero

Asiakastiedot 
•   Tiedot tilatuista tai pyydetyistä tuotteista/palveluista
 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet ja niiden käyttöä koskevat pyynnöt tulee lähettää AYMirai Oy:lle.


Oikeus tutustua tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme tiedot.


Oikeus oikaisuun
Rekisteröity voi pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen oikaisua.


Oikeus vastustaa 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin.


Oikeus poistaa
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos henkilötietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön ja jatkamme joko tietojen poistamista tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja.


On huomattava, että rekisterinpitäjällä voi olla lailliset tai muut oikeudet olla poistamatta pyydettyjä tietoja. Rekisterinpitäjä on velvollinen säilyttämään kirjanpitoaineistoa kirjanpitolaissa (2 luvun 10 §) säädetyn ajan (10 vuotta). Tästä syystä kirjanpitoon liittyviä aineistoja ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen
Jos henkilötietojen käsittely perustuu vain rekisteröidyn suostumukseen, ei esimerkiksi asiakassuhteeseen tai jäsenyyteen, rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa.
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia meitä rajoittamaan kiistanalaisten tietojen käsittelyä, kunnes asia on ratkaistu.


Oikeus valittaa 
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessään voimassa olevaa tietosuoja-asetusta.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/en/index/yhteystiedot.html  

Säännölliset tietolähteet 

Toimitettujen tietojen tulee sisältää tietolähteiden luonne (esim. onko kyseessä julkinen vai yksityinen tietolähde, organisaation/alan/sektorin tyyppi ja tiedot siitä, mistä tiedot ovat peräisin (esim. EU:sta vai EU:n ulkopuolelta) Erityinen tietolähde on yleensä ilmoitettava, ellei se ole mahdotonta.


Asiakastietoja saadaan säännöllisesti: 
•   Asiakkaasta kun asiakassuhde syntyy
•   Asiakkaalta verkkolomakkeen kautta

Säännöllinen tietojen luovuttaminen

Jos et paljasta tietoja: 
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin AYMirai Oy:n ulkopuolelle. 

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään yleensä niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät AYMirai Oy:n työntekijät.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

bottom of page