top of page

未来

Tiedämme, mitä japanilaiset yritykset haluavat

Tuotekehitysprojektipalvelumme auttaa suomalaisyrityksiä ymmärtämään Japanin markkinoiden
erityisvaatimuksia. Kielimuurin ja yrityskulttuurien erilaisuuden vuoksi suomalaisilla yrityksillä on
usein vaikeuksia tehdä yhteistyötä japanilaisyritysten kanssa. Yllätyksenä tulee usein, kuinka vähän Japanissa käytetään englanninkieltä. Kommunikoinnin laatu on erittäin tärkeää
tuotekehitysprojektin etenemisen ja lopputuloksen kannalta.


A.Y. Mirain avulla saadaan selville selkeästi japanilaisyritysten tavoitteet, mitä tämä tarkoittaa
molemmille osapuolille ja miten päästään yhteiseen tavoiteltuun lopputulokseen. Näihin voi
sisältyä esimerkiksi itse tuotekehitystyö, toimittajavalinnat ja toimitusketjun määrittely. Meidän
tehtävämme on avata kaikki tarvittavat yksityiskohdat, jotta projekti etenee jouhevasti.
Määrittelemme projektisuunnitelman, tarvittavat seurantamenetelmät ja – palaverit sekä
loppupalaveri osana kokonaisprojektia.

Japanese serving tea from a cup

Japanilaisyritykset ovat kiinnostuneita suomalaisista tuotteista ja teknologioista

Suomi on tuottanut loistavia keksintöjä, design-työtä ja tuotteita. Onko teillä halu laajentaa markkinoita Japaniin, me olemme valmiita auttamaan. A.Y. Mirain verkoston avulla voimme esitellä toimintaanne ja tuotteitanne potentiaalisille asiakkaille Japanissa.

Tuotekehitysprojektien hinnoittelu

Projektien sisältö ja laajuus vaihtelee huomattavasti tuotteen tai palvelun ja mahdollisen
asiakaskunnan mukaan. Perushinnoitteluna on 85 EUR/tunti (0% alv). Pidempiin sopimuksiin ja vakioasiakkaille tuntihinta sovitaan tapauskohtaisesti. Työmäärä ja kustannusarvio eri vaihtoehdoille sovitaan ilmaisen aloituspalaverin jälkeen.

Pricing
bottom of page